Arthrogene klachten (Gewrichtsklachten)

Gewrichtsklachten kunnen allerlei oorzaken hebben:

 • verstoring in de bewegingsketen;
 • irritaties of ontstekingen (mogelijk met roodheid, zwelling en/of warmte);
 • overbelasting (schokbelasting, extreme belasting);
 • veroudering (waardoor stijfheid en minder belastbaarheid);
 • trauma (kneuzingen of verzwikkingen of ergere schade als breken of verscheuren van structuren);
 • aanlegstoornis (bijvoorbeeld dysplasie).

In deze praktijk worden gewrichtsklachten onderzocht op bovenstaande oorzaken. Hierbij wordt beoordeeld of de klacht binnen de competentie van de praktijk valt. Is dit niet het geval, dan krijgt u een vervolgadvies, bijvoorbeeld een consult van de huisarts, een zelftraining of levensstijlaanpassing, etc.

Als de klacht wél binnen de behandelmogelijkheden en medische noodzakelijkheid valt dan wordt er gezorgd voor een optimaal herstel. Behandelmogelijkheden zijn dan:

 • vanuit het gewrichts- en ketendenken herstellen van de functie van de gewrichten;
 • geven van advies, instructie en huisoefeningen;
 • het mobiliseren van gewrichten en de bindweefselstructuren in de keten;
 • het functioneel masseren van té gespannen spieren en frictioneren van triggerpoints;
 • functionele spierversterkende training (ook thuis te doen);
 • indien noodzakelijk korte tijd functioneel tapen;
 • en alles wat verder nodig is voor optimaal herstel in de kortst mogelijke tijd.

Er zal voortdurend aandacht zijn voor de mens met diens klachten, de impact, de achtergrond en de mogelijkheden door middel van therapie.

De therapeuten

Arjan van Huizen
Fysiotherapeut
Cranio Sacraal Therapeut
Visceraal Therapeut
Neuro Systeem Mobilisaties